Các giống gỗ

Tuyết tùng đỏ bờ Tây
go tuyet tung canada THÔNG TIN
go tuyet tung canada
Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)
bieu tuong cay thong canadian van sam THÔNG TIN
van go van sam canadian
Linh sam Douglas
Van go linh sam Canada THÔNG TIN
Van go linh sam Canada
Độc cần bờ Tây
THÔNG TIN
van go doc can Canada
Bách vàng
THÔNG TIN
Canadian wood Yellow Cedar lumber

Các chủng loại gỗ Canada

Các khu rừng tại tỉnh bang British Columbia (B.C.), Canada rất phong phú và đa dạng với hơn 40 loài cây khác nhau. Gỗ của tỉnh bang B.C. xuất thân từ các khu rừng được quản lý bền vững và cung cấp nhiều loại sản phẩm gỗ mềm đa năng, chất lượng cao trong phạm vi các chủng loại gỗ Canada.

Bảng so sánh các loại gỗ

 

Các Ứng Dụng Khác

Nội thất
Cửa ra vào & cửa sổ
Ngoại thất