Các giống gỗ

Tuyết tùng đỏ bờ Tây
Canadian western red cedar icon THÔNG TIN
Canadian cedar wood boards
Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)
canadian spruce pine fir tree icon THÔNG TIN
canadian spruce wood boards
Linh sam Douglas
canadian douglas fir wood icon THÔNG TIN
Canadian fir wood boards
Độc cần bờ Tây
canadian hemlock wood tree icon THÔNG TIN
Canadian hemlock wood boards
Bách vàng
THÔNG TIN
Canadian wood Yellow Cedar lumber

Các chủng loại gỗ Canada

Các khu rừng tại tỉnh bang British Columbia (B.C.), Canada rất phong phú và đa dạng với hơn 40 loài cây khác nhau. Gỗ của tỉnh bang B.C. xuất thân từ các khu rừng được quản lý bền vững và cung cấp nhiều loại sản phẩm gỗ mềm đa năng, chất lượng cao trong phạm vi các chủng loại gỗ Canada.

Bảng so sánh các loại gỗ

 

Các Ứng Dụng Khác

Nội thất
Cửa ra vào & cửa sổ
Ngoại thất