Các giống gỗ

Tuyết tùng đỏ bờ Tây
THÔNG TIN
Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)
THÔNG TIN
Linh sam Douglas
THÔNG TIN
Độc cần bờ Tây
THÔNG TIN
Bách vàng
THÔNG TIN
Canadian wood Yellow Cedar lumber

Các chủng loại gỗ Canada

Các khu rừng tại tỉnh bang British Columbia (B.C.), Canada rất phong phú và đa dạng với hơn 40 loài cây khác nhau. Gỗ của tỉnh bang B.C. xuất thân từ các khu rừng được quản lý bền vững và cung cấp nhiều loại sản phẩm gỗ mềm đa năng, chất lượng cao trong phạm vi các chủng loại gỗ Canada.

Bảng so sánh các loại gỗ

 

Các Ứng Dụng Khác

Nội thất
Cửa ra vào & cửa sổ
Ngoại thất