Gỗ chất lượng cao được chứng nhận từ British Columbia (B.C.), Canada thích hợp với đa dạng các ứng dụng trong sản xuất đồ gỗ nội thất. Nhờ vẻ đẹp tự nhiên và khả năng chịu gia công xuất sắc, các giống gỗ từ B.C. đã trở nên rất phổ dụng đối với các nhà sản xuất đồ gỗ nội thất và người tiêu dùng.

Các Ứng Dụng Khác