Gỗ từ British Columbia (B.C), Canada

Forestry Innovation Investment (FII) là một cơ quan trực thuộc tỉnh bang, chịu trách nhiệm duy trì và phát triển thị trường cho các sản phẩm lâm nghiệp từ British Columbia. Với việc đặt văn phòng tại tỉnh Đồng Nai, FII hoạt động trên tư cách là một đơn vị phát triển thị trường phi lợi nhuận cho các dòng gỗ Canada chủ yếu là từ tỉnh bang British Columbia.

British Columbia (B.C.) – Tỉnh Bang Viễn Tây của Canada

Gỗ là vật liệu duy nhất có sự tham gia của các tổ chức thứ ba đứng ra cung cấp các chứng chỉ, nhằm xác minh những sản phẩm gỗ đều xuất phát từ nguồn gỗ được quản lý bền vững. Chỉ 9% diện tích rừng trên thế giới được chứng nhận và các khu rừng đến từ Canada chiếm 37% trong số đấy. Canada hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về chứng chỉ rừng, trong đó B.C. đóng góp phần nhiều nhất về số lượng rừng được chứng nhận.

British Columbia được thế giới biết đến với các hoạt động quản lý rừng bền vững của mình, đến tháng 12 năm 2017, tỉnh bang này có 50 triệu ha rừng được chứng nhận một trong ba tiêu chuẩn quốc tế – PEFC (CSA, SFI) và FSC.

Mỗi năm chỉ một phần nhỏ khoảng 1% trên tổng số rừng được khai thác và cứ mỗi một cây được đốn hạ sẽ có ba cây mới được trồng bổ sung. Nhờ đó mà hằng năm có khoảng 200 triệu cây mới được gieo trồng.

Các khu rừng được chứng nhận quản lý bền vững bởi bên thứ ba độc lập, điều này nhằm đảm bảo với người mua rằng các sản phẩm lâm nghiệp mà họ đang sử dụng đều có nguồn gốc hợp pháp. Gỗ mềm xuất xứ từ B.C. rất đa dụng, bền chắc, đẹp và hoàn toàn thích hợp với các yêu cầu của thị trường Việt Nam.