Gỗ từ British Columbia (B.C), Canada

Forestry Innovation Investment (FII) là một cơ quan trực thuộc tỉnh bang, chịu trách nhiệm duy trì và phát triển thị trường cho các sản phẩm lâm nghiệp từ British Columbia. Với văn phòng vệ tinh đặt tại tỉnh Bình Dương, FII quảng bá tỉnh bang British Columbia và Canada với tư cách là nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm gỗ chất lượng, có trách nhiệm với môi trường từ các khu rừng trồng được quản lý bền vững.

British Columbia (B.C.) – Tỉnh Bang Viễn Tây của Canada

British Columbia được thế giới biết đến với các hoạt động quản lý rừng bền vững của mình. Khoảng 95% diện tích rừng thuộc sở hữu công và được quản lý bởi các quy định về môi trường và điều luật nghiêm ngặt. Hơn 41 triệu ha đất rừng của B.C. đã được chứng nhận rừng bền vững.

Chỉ 9% diện tích rừng trên thế giới được chứng nhận và các khu rừng đến từ Canada chiếm 35% trong số đấy. Canada hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về chứng chỉ rừng, trong đó B.C. đóng góp phần nhiều nhất về số lượng rừng được chứng nhận. Mỗi năm chỉ một phần nhỏ khoảng 1% trên tổng số rừng được khai thác và cứ mỗi một cây được đốn hạ sẽ có ba cây mới được trồng bổ sung. Nhờ đó mà hằng năm có khoảng 200 triệu cây mới được gieo trồng.

Gỗ là vật liệu duy nhất có sự tham gia của các tổ chức thứ ba đứng ra cung cấp các chứng chỉ, nhằm xác minh những sản phẩm gỗ đều xuất phát từ nguồn gỗ được quản lý bền vững.

Có ba hệ thống chứng nhận của bên thứ ba để quản lý rừng bền vững: Tiêu chuẩn Quản lý Rừng Bền vững của Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada (CSA), Hội đồng Quản lý Rừng (FSC)Sáng kiến Lâm nghiệp Bền vững (SFI).

Các chương trình chứng nhận được xác nhận và giám sát bởi một trong hai tổ chức phi lợi nhuận độc lập: Chương trình xác nhận chứng chỉ rừng (PEFC)Hội đồng Quản lý Rừng (FSC). CSA và SFI là chương trình được PEFC công nhận.

Các khu rừng được chứng nhận quản lý bền vững bởi bên thứ ba độc lập, điều này nhằm đảm bảo với người mua rằng các sản phẩm lâm nghiệp mà họ đang sử dụng đều có nguồn gốc hợp pháp.