Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)

Nhóm Vân sam – Thông – Linh sam (SPF) Canada thường dùng để chỉ các giống gỗ Vân sam trắng, Vân sam Engelmann, Thông Lodgepole và Linh sam Subalpine, tất cả đều có đặc điểm và thuộc tính tương đồng. Độ chịu lực, trọng lượng nhẹ, dễ gia công và chế tác của gỗ SPF khiến nó trở thành một loại gỗ phổ biến trong tất cả các loại ứng dụng làm khung trong kết cấu xây dựng. SPF cũng là một loại gỗ phổ dụng cho nhà sinh thái tiền chế nhờ tính ổn định tuyệt vời về kích thước và độ chịu lực tốt. SPF được ghi nhận là một loại gỗ tối ưu cho cửa gỗ, khung cửa, khung xương đồ gỗ nội thất và nhà mô-đun.

Thông tin chi tiết về Thông-Linh sam-Vân sam

Các Ứng Dụng Phổ Biến

Các đặc điểm của Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)

  • Chất lượng bào và định hình tốt
  • Độ bám đinh vít tuyệt vời với khả năng chống nứt tét rất tốt
  • Khả năng ăn màu tốt
  • Độ chịu lực và tính ổn định kích thước tuyệt vời
  • Khả năng chịu gia công vượt trội

Các giống gỗ khác

Độc cần bờ Tây
canadian hemlock wood tree icon THÔNG TIN
Canadian hemlock wood boards
Linh sam Douglas
canadian douglas fir wood icon THÔNG TIN
Canadian fir wood boards
Tuyết tùng đỏ bờ Tây
Canadian western red cedar icon THÔNG TIN
Canadian cedar wood boards
Bách vàng
THÔNG TIN
Canadian wood Yellow Cedar lumber