Bách Vàng (gỗ Yellow Cedar)

Gỗ Bách vàng (gỗ Yellow Cedar) là một trong những loại gỗ bền nhất thế giới, với tuổi thọ rất cao. Nó đã được sử dụng phổ biến trong sản xuất đồ nội thất, cửa ra vào, khung /đố cửa ra vào và khung cửa sổ.

Thông tin chi tiết về gỗ Bách Vàng

Các Ứng Dụng Phổ Biến

Các đặc điểm của Bách vàng

  • Khả năng chịu gia công xuất sắc
  • Chịu bào và định hình tốt
  • Dễ ăn keo
  • Khả năng bám đinh vít vừa phải
  • Thích hợp cho các ứng dụng ngoài trời

Các giống gỗ khác

Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)
canadian spruce pine fir tree icon THÔNG TIN
canadian spruce wood boards
Linh sam Douglas
canadian douglas fir wood icon THÔNG TIN
Canadian fir wood boards
Độc cần bờ Tây
canadian hemlock wood tree icon THÔNG TIN
Canadian hemlock wood boards
Tuyết tùng đỏ bờ Tây
Canadian western red cedar icon THÔNG TIN
Canadian cedar wood boards