Linh sam Douglas Canada

Gỗ Linh sam Douglas Canada từ lâu đã nổi danh về các đặc tính tự nhiên vượt trội, cũng như sự bền chắc và vẻ đẹp của nó. Giống cây này được sử dụng để làm cửa gỗ, khung cửa, đồ gỗ nội thất và các sản phẩm gia công nói chung. Nhờ vào đặc tính chịu lực vượt trội cũng như số lượng sẵn có cho các kích thước to rộng, gỗ Linh sam Douglas Canada cũng rất phổ biến trong kết cấu xây dựng.

Thông tin chi tiết về Linh sam Douglas

 

Các Ứng Dụng Phổ Biến

Các thiết kế nội thất gỗ khác

Các đặc điểm của Linh sam Douglas

  • Chất lượng bề mặt tốt
  • Độ chịu lực và khả năng chịu gia công tuyệt vời
  • Chất lượng gia công máy tốt; tiện, bào và định hình tốt
  • Độ bám đinh vít và khả năng chống nứt tét tuyệt vời
  • Kết dính tốt với nhiều loại chất kết dính khác nhau trong các điều kiện kết dính khác nhau
  • Khả năng chịu chà nhám, ăn màu và ăn sơn xuất sắc

Các giống gỗ khác

Độc cần bờ Tây
canadian hemlock wood tree icon THÔNG TIN
Canadian hemlock wood boards
Vân sam – Thông – Linh sam (nhóm SPF)
canadian spruce pine fir tree icon THÔNG TIN
canadian spruce wood boards
Tuyết tùng đỏ bờ Tây
Canadian western red cedar icon THÔNG TIN
Canadian cedar wood boards
Bách vàng
THÔNG TIN
Canadian wood Yellow Cedar lumber